אז איך ממלאים את הטופס?
נכנסים ללינק הרשמה המצורף – http://tpz.link/dmtcg
ולאחר המילוי שולחים את הטופס למייל – tamamltd@netvision.net.il

ולאחר שמילאתם את הדוח
שולחים בהודעה למספר – 050-530-0190 (whatsapp)
שם מלא של בעל החשבון.
שם הבנק.
מספר סניף.
מספר חשבון בנק.